شماره تماس: ۰۹۱۹۰۳۹۶۶۴۳

http://azerbaycanreqsleri.com/

بازی های محلی آذری

بازی های محلی آذری ادشهرت (Ad sharat) نام نوعی بازی بازی اد شهرت آرادا ووردو (Arada vurdu) نوعی بازی با توپ.  دو دسته با تعده بازی می کند. یک دسته دایره ای تشکیل می دهد و دسته دیگر در وسط دایره قرار می گیرند. دسته بیرونی سعی می کند با پاس دادن توب بازیکنان وسعت […]

پشتیبانی آنلاین