شماره تماس: ۰۹۱۹۰۳۹۶۶۴۳

بازی های آذری

بازی های آذری

بازی های آذری بازی های آذری  آپاررام وئرمه رم (Aparram vermaram) نام نوعی بازی محلی. ترتیب بازی به این صورت است که بازیکنان از میان خود یک گرگ و گوسفند انتخاب می کنند. باقی بازیکنان بره می شوند و پشت سر گوسفند صف می بندند. ننه گوسفند چوبدستی هم در دست دارد. گرگ می خواهد […]

Azerbaijani_dancers_at_Eurovision_http://azerbaycanreqsleri.com/

انواع رقص آذری

انواع رقص آذری  انواع رقص های آذری از یک سری رقص های مختلف که از نسلی به نسل بعدی منتقل شده و در این پروسه توسعه یافته اند و به هین طریق شکل گرفته است. بعضی از این رقص ها در اصل جزء مراسم دینی یا جزئی از آمادگی های جنگی و دفاعی بوده است […]

http://azerbaycanreqsleri.com/

تاریخچه رقص‌ آذری

تاریخچه رقص‌ آذری تاریخچه رقص‌ آذری: رقص‌ آذری از نوع رقص‌های فولکلور (بومی/محلی) میباشد و نسل به نسل بعد منتقل شده و در این فرایند توسعه و شکل گرفته‌است.  نوعی از این رقص‌ها ریشه در مراسم دینی یا قسمتی از آمادگی‌های جنگی و دفاعی دارند در هر صورت در حال حاضر از این رقص‌ها در […]

پشتیبانی آنلاین