شماره تماس: ۰۹۱۹۰۳۹۶۶۴۳

بازی های آذری
بازی های آذری
بازی های آذری  آپاررام وئرمه رم (Aparram vermaram)

نام نوعی بازی محلی. ترتیب بازی به این صورت است که بازیکنان از میان خود یک گرگ و گوسفند انتخاب می کنند. باقی بازیکنان بره می شوند و پشت سر گوسفند صف می بندند. ننه گوسفند چوبدستی هم در دست دارد.

گرگ می خواهد گوسفندان را بگیرد اما ننه گوسفند جلوی او را می گیرد. در طول بازی گوسفندها مرتبا می گویند «ننه منی قوردا وئرمه» (مادر ما را به دست گرگ نده) و ننه می گوید «آپاررام وئرمه رم»

(می برم و نمی دهم).

گرگ تلاش می کند و گاه موفق می شود تا بره ای را بگیرد. وقتی تعداد بره هایی که گرگ می گیرد به حد نصاب برسد، بازی تمام می شود. این بازی تقریبا همان بازی «گرگم و گله می برم» است.

بازی های آذری

آت آت اویناماق (At at oynamagh) بازی کردن بچه ها با اسب چوبی.

آت اویناماق (At oynatmagh) هنرنمایی بر اسب. تاختن اسب۔ نام نوعی بازی محلی در مرند که همان بازی با اسب چوبی است.

آندي آغاج (Audi agac) نامی دیگر برای بازی وردنه آغاجی۔ (گویش میانه)

آتدی توتدو (Atdi tutdu) نام نوعی بازی محلی گروهی. یک نفر توپ را در دست می گیرد و همه به دور او جمع می شوند. او توپ را به آسمان پرتاب می کند و نام یکی از آنها را می گوید. آن یک نفر توپ را می گیرد.

وقتی توپ به آسمان پرتاب می شود دیگران فرار می کنند. وقتی که آن شخص توپ را گرفت، فریاد ایست می دهد و همه باید در سر جای خود هرجا که باشند بایستند.

سپس او با توپ یکی از آنها را می زند. اگر موفق به اینکار شد کسی که توپ به او خورده است، باید توپ را در دور بعد به آسمان پرتاب کند.

آتديرما (Atdirma)

نام نوعی بازی گروهی محلی به این ترتیب که یکی از بازیکنان داوطلب می شود که به حالت دولا بایستد. به این بازیکن قیلدان قبیر می گویند. در نزدیکی او کپه ای خاک می ریزند. ابتدا سردسته روی که خاک جفت زده و از روی قبلدان قبیر می برد و در آن طرف فرود می آید.

پس از آنکه همه بازیکنان پریدند، قیلدان فيسير جای خود را تغییر می دهد و به محلی می رود که سردسته در پرش خود در آنجا فرود آمده است. به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند و در هر بار قبلدان فسیر جایش را عوض می کند تا اینکه یکی از بازیکنان نتواند از روی قیلدان قبیر پرد. وقتی چنین شد او باید چای قلدان قیسیر را بگیرد و قلدان قبیر به بازی برگردد.

به خاطر داوطلب شدن، به او این امتیاز داده میشود که تا آخر بازی پرد حتی اگر در بعضی از پرشهایش موفق نشود. همچنین نوعی بازی در خوی است که یک نفر خم می شود و دیگران به ردیف از روی او می پرند و اشعاری را می خوانند.

بازی های آذری

آتلانباخ (Atlanbax)

جفتک چهار کش، پشتک وارو. نوعی بازی کودکان که در آن عدهای از آنها در حالی که دست به زانو خم شده اند، صف می کشند و به ترتیب از روی هم می برند.

آتلی آغاج (Atli agac)

بازی کودکانه که سوار بر اسب چوبی می شوند و می تازند.

آتیج (Atic)

نوعی بازی کودکان با گردو و گودال۔

آتیمین باشی قیزیل (Afionin basi ghizil)

 سر اسب من از طلا) نام نوعی بازی در خوی. یک نفر اسب می شود و دیگری بر پشت او سوار می شود و اشعاری را می خواند:« آمین باشی قیزیل ، مت … قیزیل، آلیشام سنكان توصه، ونرصه رم دو خان توصه

سر اسب من از طلا، کیل آن از طلا، خريده ام به هشتاد تومان ، نمی دهم به نون تومان)

آجیل آجیل (Acil Acil)

نام نوع بازی دسته جمعی مانند گل یا پوچ (گویش خوی). کودکان مشتهای خود را به پهلو بر روی هم می گذارند. اوستای بازی انگشت اشاره خود را روی مت بالایی می گذارد و می گوید:« کلید آجیل آجیل».

کلید باز شو باز شو) آن منت باز می شود و کنار می رود. چون به مشت آخری رسید، صاحب آن منت در پاسخ اوستا می گوید:” آجیلیرام». (باز نمی شوم) اوستا می گوید:

– کلید هانی؟ ( کو کليد؟) – دوشوب سویا۔ (افتاده در آب) – سو هانی؟ ( آب کو؟ – ایک ایچدی۔ (گاو خورد) | – ایک مهمانی؟ (گاو کو؟) – ماشینی کد یکت پشد یک. (سرش را بریدیم و خوردیم) – هانی به میم پاییم؟ (پس تو سهم من)

– قویمو شدوق قره قازانین آلتیا یک گلدی ندی. (گذاشته بودیم زیر دیگ سیاه، گریه آمد و خورد

اوستا و بازیکنا با دست مانند اینکه ر هايشان را کند، می گویند وای ساقاليم، وای بیغلاریم، وای ساقاليم، وای پیغلاریم.» (وای ریش من، وای سيل من، وای ریش سن، وای یل من)

أد قویما (4d gloyma)

نام نوعی بازی محلی در یکان کرد. این بازی بدین ترتیب انجام می شود که آن را گروهی با بیش از در بازی می کند. ششهای آن عبارتند از مادر بچه ها، شیطان و بچه ها. کسی که نقش مادر بچه ها را بازی می کند، آنها را ردیف می کند و روی هر کدام اسمی می گذارد.

پس از آنکه اسم گذاری صورت گرفت، کسی که شیطان شد ، می آید و طی گفتگویی بچه ها را طلب می کند و اسامی را ردیف می کند. اگر توانت اسم کسی را درست حدس بزند، آن چه باید شیطان را بزند و فرار کند.

شیطان او را دنبال می کند و اگر تا محلی که قبلا مشخص شده بتواند کودک را بگیرد، آن گوشت می بازد . شیطان دوباره می آید تا کودک دیگری را بگیرد. اگر گوشت عوفق به فرار شد، دوباره به طرف مادر بر می گردد و بازی ادامه می یاید.

پشتیبانی آنلاین